hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Pripravovaný Národný park Podunajsko má podporu rybárov

ilustračný obrázok

Séria neformálnych rokovaní k navrhovanému Národnému parku Podunajsko úspešne napreduje. Na pôde Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) sa uskutočnila diskusia za účasti štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču, zástupcov Slovenského rybárskeho zväzu a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Slovenský rybársky zväz víta zámer vzniku budúceho národného parku Podunajsko a podporuje ho predovšetkým z dôvodu zjednotenia pravidiel v danom území.

Podľa štátneho tajomníka Michala Kiču navrhovaný Národný park Podunajsko zlepší ochranu prírody a zároveň pomôže rozvoju rybárstva. „Na navrhovanom území národného parku je už v súčasnosti vyhlásených niekoľko rôznych menších chránených území, vtáčích území a miest s vyšším stupňom ochrany, ktoré spôsobujú chaos, ale aj porušovanie pravidiel zo strany niektorých návštevníkov. Plánovaný národný park prinesie poriadok a zníži obmedzenia pre rybárov,“ zdôraznil Michal Kiča. Ráta sa aj s účasťou zástupcu Slovenského rybárskeho zväzu v budúcej rade národného parku.

Zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) ocenili pozitíva, ktoré prinesie vyhlásenie historicky prvého nížinného národného parku na Slovensku. „Ide predovšetkým o zjednotenie pravidiel pre rybárov, ale tiež zabezpečenie potrebnej infraštruktúry, ako vybudovanie zjazdov pre spúšťanie lodí, viaceré legálne prístupy k vode a aj strážené miesta na parkovanie,“ podčiarkol Bohuš Cintula, tajomník SRZ.

Štátny tajomník Kiča zároveň na stretnutí ubezpečil rybárov, že nedôjde k celoplošnému zákazu bivakovania. Taktiež zvýšené prietoky v ramennej sústave Dunaja zlepšia podmienky pre neres a život rýb. „Výsledkom bude lepšia druhová pestrosť a viac rýb v danom území,“ povedal Kiča.

Súčasťou navrhovaného Národného parku Podunajsko je tiež rybochovné zariadenie v Číčove, ktoré by malo byť zaradené do zóny C. MŽP SR bude pokračovať v diskusiách so zástupcami SRZ s cieľom nájsť čo najlepšie riešenia pre fungovanie rybochovného zariadenia.