hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štátnou tajomníčkou envirorezortu bude celoživotná environmentalistka

ilustračný obrázok

Novou štátnou tajomníčkou ministerstva životného prostredia sa stane od 18. mája 2023 Katarína Butkovská, dlhoročná odborníčka na životné prostredie. Na novú pozíciu prináša regionálne, celoštátne aj medzinárodné skúsenosti. O vymenovaní Kataríny Butkovskej do funkcie štátnej tajomníčky rozhodol dnes vládny kabinet.

 

Katarína Butkovská vyštudovala odbor environmentalistika - krajinná ekológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvovala na Academii Istropolitana Bratislava v obore Environmental Planning and Management a v štúdiu pokračovala aj na Institute for Housing and Urban Development Studies v Rotterdame.

 

Nová štátna tajomníčka po skončení štúdií niekoľko rokov pôsobila na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne pracovala pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, neskôr aj v súkromnom sektore. Od roku 2004 pôsobila na odbore záležitostí EÚ na ministerstve životného prostredia a od roku 2011 zastupovala envirorezort ako environmentálna radkyňa na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli.

 

Nová štátna tajomníčka sa podieľala na riešení celej škály environmentálnych tém počas Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016. Po skončení predsedníctva sa vrátila na ministerstvo životného prostredia, kde od roku 2017 pôsobila na poste generálnej riaditeľky sekcie ochrany prírody a biodiverzity.

 

Posledných päť rokov participovala na vyhlásení desiatok chránených území, prírodných rezervácií, aktívne sa podieľala na zaistení ochrany lokality UNESCO – Starých bukových lesov a pralesov Karpát a iných regiónov Európy (tzv. Karpatských bukových pralesov), ako aj na reforme národných parkov Slovenska.