hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Reakcia MŽP SR na dnešné vyjadrenia predstaviteľov strany Saska

ilustračný obrázok

Ukončenie predaja spaľovacích motorov podporuje drvivá väčšina členských štátov EÚ, aj samotní predstavitelia automobilového priemyslu na Slovensku. Súčasne ale treba vysvetliť, že tzv. zákaz evidencie nových áut so spaľovacími motormi neznamená, že takéto autá sa už nebudú používať. Tie sa budú používať až do polovice storočia.

MŽP SR na kampaň Sasky ponúka niekoľko faktov v súvislosti s ukončením predaja áut so spaľovacím motorom po roku 2035.

Tvrdenie: Zákaz predaja áut so spaľovacím motorom je škodlivý, unáhlený a nedomyslený.
Fakt: Ukončenie predaja nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035 nie je absolútne ani definitívne. Stanovisko Európskej komisie sa bude prehodnocovať členskými štátmi EÚ v roku 2026. O téme zavedenia zákazu sa diskutovalo už niekoľko rokov a ministerstvo hospodárstva vyjadrovalo podporu ukončenia predaja áut so spaľovacím motorom aj v čase, keď bol na jeho čele minister Richard Sulík. Zmenu postoja si vysvetľujeme iba volebnou kampaňou.

Tvrdenie: Keď vodiči začnú hromadne využívať elektromobily namiesto áut so spaľovacími motormi, nebude na Slovensku pokrytá spotreba energie.
Fakt: Na Slovensku sa pripravuje infraštruktúra pre využívanie elektromobilov. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR je na nabíjaciu infraštruktúru pre elektromobily a plug-in hybridy vyhradených približne 50 miliónov €. Na základe tejto podpory má na Slovensku vyrásť viac ako 3000 nabíjacích bodov. Ďalšie budú financovať súkromné spoločnosti. Rovnako je v procese prípravy na elektromobilitu aj celá elektrifikačná a prenosová sústava. Vďaka novej kapitole Plánu obnovy a odolnosti SR s názvom REPowerEU sa napríklad zjednodušia podmienky pre budovanie veterných parkov, či geotermálnych elektrární. Pokračuje budovanie jadrovej energetiky. Preto je isté, že okrem dopytu po elektrickej energii tak bude stúpať aj ponuka elektrickej energie. Podľa informácií Inštitútu environmentálnej politiky by Slovensko po zapojení tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce mohlo viac ako 10 % vyrobenej elektrickej energie exportovať do zahraničia. . Spolu s obnoviteľnými zdrojmi by Slovensko mohlo dosiahnuť takmer 90 % bezemisnej elektrickej energie(2030).

Tvrdenie: Vďaka zvyšovaniu dopytu po elektrine bude rásť aj cena elektrickej energie.
Fakt: Faktom je, že s prechodom na elektromobilitu bude rásť dopyt po elektrickej energii. Rovnako rásť bude aj ponuka, pri ktorej sa poskytovatelia energie v rámci trhovej konkurencie budú usilovať tlačiť jej ceny nadol. Ukončenie uvádzania nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035 nebude ale automaticky znamenať, že všetci súčasní majitelia benzínových a naftových áut prejdú na využívanie elektromobilov. Priemerná dĺžka využívania jedného auta na Slovensku presahuje hranicu 12 rokov. Možno preto očakávať, že aj v roku 2035 bude ešte množstvo vodičov využívať autá so spaľovacím motorom, a to až do polovice storočia.

Tvrdenie: Elektromobily sú drahé a možno drahými aj ostatnú, v dôsledku čoho si ich ľudia v budúcnosti možno nebudú môcť dovoliť.
Fakt: Podľa analýzy agentúry Bloomberg sa cena nových elektromobilov dostane na úroveň obstarávacích cien áut so spaľovacími motormi v rokoch 2025 – 2028. Potom budú čoraz lacnejšie, keďže ich konštrukcia je oveľa jednoduchšia, než je v prípade áut so spaľovacím motorom.

Tvrdenie: Saska urobí všetko preto, aby sa po roku 2035 mohli predávať aj autá so spaľovacím motorom.
Fakt: Úrad vlády SR rokoval o podpore ukončenia predaja áut so spaľovacími motormi aj s predstaviteľmi Zväzu automobilového priemyslu (ZAP). Výrobcovia áut deklarovali plnú podporu záväzkom, ktoré vyplývajú z Európskej zelenej dohody (European Green Deal) a pripravenosť na prechod na výrobu elektromobilov. Strana SaS tak požaduje ponechanie výroby áut so spaľovacími motormi, o ktoré sami výrobcovia áut nežiadajú.

Tvrdenie: Minister Budaj odignoroval pokyn, ktorým ho zaviazal hlasovať Výbor NR SR pre európske záležitosti.
Fakt: Minister Ján Budaj sa hlasovania v Bruseli ani nezúčastnil. V skutočnosti hlasovali zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR. Po tom, ako sa Nemecko dohodlo s Európskou komisiou na zahrnutí výnimky pre autá so spaľovacím motorom na spaľovanie syntetických palív, MŽP SR podniklo všetky kroky, aby sa Výbor NR SR pre európske záležitosti (VEZ) dozvedel o tejto zásadnej zmene v rokovaniach. Delegácia MŽP SR žiadala od Výboru pre európske záležitosti stanovisko k zmenenej situácii. Kvôli tomu sa o jeden deň odložilo záverečné hlasovanie. Výbor sa zišiel, ale stanovisko nezaujal.
Zástupcom MŽP SR v Bruseli bola doručená informácia VEZ o preposlaní materiálu (návrhu na zmenu stanoviska od MŽP SR) všetkým členom VEZ, ale žiadny z členov sa nevyjadril k doplneniu stanoviska Slovenska. Sekretariát VEZ sám potvrdil, že týmto postupom sa pozícia Slovenska doplnila. To znamená, že návrh zmeny pozície Slovenska sa komunikoval v zmysle článku 2. ods. 5 zákona č. 397/2004 Z.z o spolupráci Národnej rady SR a vlády SR v záležitostiach Európskej únie.

Podľa čl. 2 ods. 5 člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo od návrhu stanoviska podľa ods. 4 (ods. 4 hovorí o tichej procedúre) odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenska. V takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať NR SR a takýto postup odôvodniť, čo sa aj udialo.

 

Zdroj ilustračnej fotografie: Freepic