hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Parlament schválil nové pravidlá pre znečisťovateľov ovzdušia

ilustračný obrázok

Motivovať znečisťovateľov ovzdušia k postupnému znižovaniu emisií má nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Návrh zákona dnes v národnej rade schválilo 86 poslancov. Nová právna úprava po vyše dvadsiatich rokoch nastavuje spravodlivejšie spoplatňovanie vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Zákon má zároveň ambíciu byť silným ekonomickým a motivačným nástrojom na dosiahnutie cieľov, stanovených v oblasti ochrany ovzdušia v súlade s Envirostratégiou 2030 aj programovým vyhlásením vlády. Prostredníctvom zákona chce MŽP SR zároveň zabrániť odvrátiteľným úmrtiam v dôsledku znečisteného ovzdušia. Na Slovensku každoročne v dôsledku znečisteného ovzdušia predčasne zomrie 5 000 ľudí.

 

Nová právna úprava zvyšuje sadzby základných poplatkov tak, aby ich výška zohľadňovala negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a motivovala znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií. Nový zákon navrhuje zvyšovanie sadzby poplatkov tak, že sa do roku 2030 zdvojnásobí. Od roku 2031 sa poplatky budú každoročne navyšovať podľa výšky inflácie.

 

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja zákon zníži administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov zdrojov znečistenia a zjednoduší platenie poplatkov za znečisťovanie ovzdušia. Zvyšuje hranicu minimálnej sadzby pre vznik poplatkovej povinnosti. Kým doteraz povinnosť platiť poplatky za znečistenie ovzdušia vznikala všetkým spoločnostiam, ktorých množstvo vypustených emisií prekročilo ekvivalent sumy 34 eur, po novom povinnosť platiť za znečistenie ovzdušia budú mať iba tie firmy, ktoré vypustia do ovzdušia emisie v hodnote 500 eur. „Týmto opatrením dosiahneme zníženie zaťaženia malých firiem. Za znečisťovanie tak budú platiť predovšetkým tie spoločnosti, ktoré najviac poškodzujú životné prostredie a sú zodpovedné za zhoršenú kvalitu ovzdušia,“ zdôraznil minister Budaj.

 

Zmeny nastanú aj v prípade osobitnej oznamovacej povinnosti. Za oznámenie sa bude považovať samotné oznámenie údajov o emisiách do Národného emisného informačného systému (NEIS). Mestá a obce budú môcť rozhodnúť o zavedení poplatkovej povinnosti pre vybrané malé zdroje znečisťovania všeobecne záväzným  nariadením.

 

Nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia nadobudne účinnosť 1. januára 2024. Ustanovenia, ktoré sa týkajú  poplatkov za emisie z veľkého, alebo stredného zdroja a ich výpočet (§ 2, odsek 2, písmeno f), nadobudnú účinnosť 1. januára 2025.