hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Odborníci envirorezortu diskutovali o aktuálnych otázkach životného prostredia s kolegami z Rakúska

ilustračný obrázok

Experti Ministerstva životného prostredia sa dnes zúčastnili environmentálneho workshopu s partnermi z rakúskeho Spolkového ministerstva pre ochranu klímy, životné prostredie, energetiku, mobilitu, inovácie a technológie. Bilaterálne stretnutie sa uskutočnilo vo Viedni a jeho cieľom bola vzájomná výmena informácií a skúseností na expertnej úrovni aj rozvíjanie ďalšej spolupráce. V rámci tematických celkov odborníci diskutovali o kvalite a ochrane ovzdušia, klíme, odpadovom hospodárstve, vodnom hospodárstve, ochrane prírody aj trvalej udržateľnosti.

Účastníci bilaterálneho stretnutia hovorili aj o akreditácii Ramsarského mesta mokradí, význame značky Ramsar v oblasti cestovného ruchu, posudzovaní vplyvov na životné prostredie aj možných budúcich projektoch v rámci cezhraničnej spolupráce. Slovenskí aj rakúski experti predstavili svojim zahraničným kolegom projekty, ktorým sa v rámci uvedených oblastí v posledných rokov venovali.

Pilotný workshop zástupcov slovenského Ministerstva životného prostredia a rakúskeho Ministerstva pre udržateľnosť a turizmus sa uskutočnil 10. septembra 2019. Dohodnutý bol za účelom položenia základov budúcej spolupráce a vzájomnej výmene informácií. Tie sa týkajú najmä sietí monitorovania kvality ovzdušia, vykonávaní opatrení z Národného programu znižovania emisií, vodného hospodárstva a riešení problémov súvisiacich s klímou.