hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ľudia zo zemplínskeho trojuholníka smrti sa dočkali. Štát začal s likvidáciou PCB sudov

ilustračný obrázok

Zdravie a životy desaťtisíce ohrozených ľudí žijúcich v blízkosti jednej z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku spojili ministerstvá životného prostredia a vnútra. Po 30-tich rokoch ignorovania štátnych inštitúcií a odkladov sa začalo s vyberaním toxických PCB látok z tzv. Ošipárne v areáli Chemka Strážske a s ich ukladaním do špeciálnych kontajnerov. Minister životného prostredia Ján Budaj si spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom prezrel začaté práce.

Podľa slov ministra životného prostredia Jána Budaja sa skončila dlhodobá nečinnosť a formálnych prehlásení predchádzajúcich vládnych garnitúr. „My sme prešli od prázdnych fráz k činom a začali sme so záchrannými prácami. Ide o náročnú úlohu a manipulácia s nebezpečným odpadom si vyžiada profesionálny a zodpovedný prístup záchranných zložiek,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj.

Záchranné práce spočívajú vo vyťažení nebezpečných látok, ktoré sa voľne nachádzajú v priestoroch tzv. Ošipárne, naložení PCB sudov a  kontaminovanej pôdy a ich následnom naložení do kontajnerov, certifikovaných na uloženie takéhoto odpadu. „Ide o hermeticky uzatvorené kontajnery, odkiaľ je vylúčené ich presakovanie do okolitého prostredia,“ podčiarkol minister Budaj.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra vykoná analýzu obsahu nebezpečných látok a určí spôsob ich ďalšieho zneškodnenia. Geológovia zároveň naďalej monitorujú ďalšie lokality v areáli Chemka Strážske, a to Prameň a Tepláreň.

Uloženie stoviek ton toxických PCB látok sa neuskutočnilo oficiálne desaťročia. Stalo sa tak až po tom, ako išla spoločnosť do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa nachádza aj v programovom vyhlásení vlády. Odkalisko Poša a lokalita Chemko Strážske boli prvou pracovnou cestou Jána Budaja za envirozáťažami z pozície ministra životného prostredia. Vďaka aktívnemu zásahu Slovenskej inšpekcie životného prostredia sa zastavilo dotekanie škodlivých vôd do odkaliska Poša, z ktorého dovtedy vytekali a znečisťovali celý kraj PCB látkami. V tejto chvíli sa už táto envirokriminalita nedeje.