hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kontrola cezhraničnej prepravy zdravotníckych pomôcok

Inšpektori zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v spolupráci s príslušníkmi policajného zboru dnes na slovensko-rakúskom hraničnom priechode Jarovce – Kittsee vykonali operatívnu kontrolu. Zameraná bola na odhaľovanie environmentálnej trestnej činnosti v súvislosti s nelegálnym dovozom odpadového materiálu - a to najmä zdravotníckeho odpadu. Mimoriadnej akcie sa zúčastnil minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s generálnym riaditeľom SIŽP Róbertom Ružičkom.

Na nedostatočnú kontrolu medzinárodného tranzitu odpadov nedávno poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad. Zlepšiť spoluprácu štátnych inštitúcií považuje za dôležité nový šéf envirorezortu Ján Budaj. „V programovom vyhlásení vlády sme si dali jasný cieľ – posilniť kontrolnú činnosť a zaviesť dôsledné opatrenia na elimináciu poškodzovania životného prostredia. Za kľúčovú v tejto oblasti považujem spoluprácu medzi Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Políciou SR a colnými orgánmi. Odhaľovanie environmentálnej kriminality musí byť efektívnejšie. Aj dnešná akcia je dôkazom, že ideme do toho,“ povedal minister životného prostredia Ján Budaj.

Odhaľovanie porušovania envirolegislatívy na Slovensku patrí medzi priority SIŽP. Inšpektori v minulom roku vykonali 52 kontrol na štátnych hraniciach s dôrazom na kontrolu cezhraničného pohybu odpadu na územie SR. Skontrolovali 1592 nákladných vozidiel - z nich bolo 79 vozidiel prepravujúcich odpad. Inšpektori sa zúčastnili aj kontrol v rámci akcie Europol EMPACT, ktorá bola prioritne zameraná na boj proti nedovolenému obchodovaniu s batériami po dobe životnosti. Počas kontroly zachytili zásielku odpadu, ktorá bola vyhodnotená ako podozrivá z dôvodu, že prepravovaný odpad z Rakúska na Slovensko nezodpovedal špecifikácii uvedenej v súhlase, ktorý túto zásielku sprevádzal.

V zásielke sa nachádzali aj predmety, ktoré javili znaky, že by mohli pochádzať z odpadu zo zdravotníckych zariadení. Táto zásielka bola vyhodnotená ako nezákonná cezhraničná preprava a nebola vpustená na územie SR. Inšpektori si v roku 2019 posvietili na 3254 prípadov, čo je o 16 % viac, ako v roku 2018. Porušenie právnych predpisov inšpektori odhalili pri 1 146 kontrolách, čo predstavuje podiel 35,21 %. Celková výška udelených pokút dosiahla sumu takmer 1,7 milióna eur.