hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Jún 2022

Rada ministrov EÚ pre životné prostredie priniesla dohodu ku klimatickej legislatíve

29.06.2022 V Luxemburgu sa uskutočnilo tretie tohtoročné zasadnutie Rady ministrov Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie k riešeniam. Ministri životného prostredia po dlhých a náročných rokovaniach prijali pozíciu Rady k bezprecedentnej a ambicióznej reforme klimatickej legislatívy (Fit for 55). Táto legislatíva spolu s energetickou legislatívou, kde sa prijala pozícia Rady v pondelok, zabezpečí budúce znižovanie emisií skleníkových plynov a transformáciu Slovenska na klimaticko-neutrálnu krajinu, ktorá bude minimálne závislá na fosílnych palivách. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.

MŽP si pripomína Medzinárodný deň Dunaja

29.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho podriadené organizácie oslávili Medzinárodný deň Dunaja (29. jún) výchovno-vzdelávacími aktivitami, interaktívnymi hrami a súťažami, ktoré približujú jedinečnú biodiverzitu rieky Dunaj. Podujatia sa uskutočnili symbolicky na sútoku riek Dunaja a Moravy pod hradom Devín. Súčasťou aktivít bolo vyhlásenie výsledkov súťaže Dunajský majster umenia, ktorú organizuje sieť Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Víťazi súťaže si prevzali ocenenia z rúk štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Juraja Smatanu.

Je koniec zatajovaniu informácií o environmentálnych hrozbách

29.06.2022 Právo verejnosti na informácie o stave životného prostredia bude od januára budúceho roku posilnené. Zabezpečí to novela geologického zákona, ktorú dnes schválil parlament hlasmi 88 poslancov. Návrh Ministerstva životného prostredia SR zabráni utajovaniu záverečných správ financovaných z verejných zdrojov, ale tiež záverečných správ z prieskumov financovaných podnikateľmi, pokiaľ obsahujú poznatky o zhoršenej kvalite životného prostredia.

Minister Budaj ocenil jedinečný školský projekt

28.06.2022 Obohacujúce spolužitie a spolupráca detí z rôznorodého kultúrneho, jazykového aj sociálneho prostredia pri starostlivosti o prírodu je dôkazom, že ochrana životného prostredia je rovnako dôležitá pre celú spoločnosť. Minister životného prostredia Ján Budaj pri tejto príležitosti ocenil deti zo Základnej školy v Plaveckom Štvrtku, ktoré sa zaslúžili o ochranu životného prostredia a prírody vo svojej obci.

MŽP: Slovensko má nového splnomocnenca pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros

28.06.2022 Vládny kabinet dnes vymenoval Romana Havlíčka do funkcie splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros. Úlohou splnomocnenca bude pokračovať v rokovaniach s delegáciou vlády Maďarska o realizácii Rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros z 25. septembra 1997. Návrh na vymenovanie splnomocnenca predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Svetoví lídri chcú zastaviť úpadok oceánov

27.06.2022 Kvôli znečisťovaniu oceány čelia bezprecedentným hrozbám. V tejto súvislosti sa dnes v Lisabone začala konferencia OSN o oceánoch. Konferencia potrvá do 1. júla a jej hlavnou témou je ochrana morského života, intenzívnejšia medzinárodná spolupráca a zvýšenie investícií do vedeckých prístupov pri ochrane oceánov. Slovenskú delegáciu vedie na konferencii štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

MŽP: Slovensko na ceste k energetickej nezávislosti

24.06.2022 Na Bratislavskom hrade pokračuje stála konferencia Energeticky nezávislé Slovensko. Konferencia je iniciatívou ministra životného prostredia Jána Budaja na krvavú vojnovú agresiu Ruska voči Ukrajine, čo znásobilo potrebu okamžite riešiť energetickú nezávislosť Slovenska od dodávok ropy a plynu z Ruskej federácie. Druhé zasadnutie stálej konferencie otvoril štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana.

Workshop samospráv o kvalite vôd na Žitnom ostrove

23.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) usporiadalo tematický workshop Samosprávy a ich vplyv na kvalitu vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Workshop bol súčasťou verejnej konzultácie Akčného plánu ochrany vôd v CHVO Žitný ostrov. Environmentálne problémy tohto regiónu sú komplexné a jedným zo závažných problémov je ohrozovanie kvality vôd spôsobené masívnou zástavbou okolia Bratislavy.

Slovensko dopláca na chyby z Ficovej éry

22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) prijalo s poľutovaním rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, ktorý v Luxemburgu vyhovel žalobe Európskej komisie proti Slovensku za neplnenie povinností pri ochrane biotopu hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v rokoch 2015 – 2019. V rozsudku Súdneho dvora EÚ sa uvádza, že programy starostlivosti o lesy od 1. januára 2015 nepodliehali primeranému posúdeniu ich vplyvov. Z povinnosti vykonať posúdenie bola vyňatá tiež náhodná ťažba dreva. Dnešné MŽP sa domnieva, že aj tieto opatrenia uľahčovali neoprávnene ťažby za čias Róberta Fica.

Zdravie ľudí a ochrana pôvodných druhov rastlín a živočíchov bude lepšie chránené pred inváznymi druhmi

22.06.2022 Vláda SR schválila akčný plán na zamedzenie nekontrolovateľného šírenia inváznych nepôvodných druhov z dielne ministerstva životného prostredia (MŽP). Nepôvodné invázne druhy ohrozujú pôvodné druhy rastlín a živočíchov a môžu výrazne vplývať na zdravie ľudí, keďže niektoré invázne rastliny sú silné alergény. Predstavujú zároveň závažný celosvetový environmentálny a cezhraničný problém vzhľadom na ich nekontrolovateľné šírenie a agresívne vytláčanie iných druhov.

Minister Budaj spolu s britským veľvyslancom navštívili víťazov Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

20.06.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes spolu s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku Nigelom Bakerom navštívil Strednú zdravotnícku školu na Záhradníckej ulici v Bratislave. Práve táto škola sa aktívne zapája do environmentálnych projektov v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Študenti školy ministrovi Budajovi a britskému veľvyslancovi Bakerovi predstavili dva ekologické projekty. Projekt „Zelené kopce“, ktorý spája expedície po slovenských kopcoch so zbieraním odpadu a šírením osvety. Projekt získal Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu ( DofE).

Známeho britského dokumentaristu Nigela Marvena zaujala vnútrozemská delta Dunaja - nedávno ju navštívil v sprievode ministra životného prostredia

15.06.2022 Nigel Marven, známy televízny moderátor a producent a britský tvorca dokumentárnych filmov o divokej prírode, už niekoľko mesiacov nakrúca film o slovenskej prírode a jej obyvateľoch. Televízneho tvorcu, ktorý pracoval aj pre Sira Davida Attenborougha, zaujal aj tajomný svet vnútrozemskej delty Dunaja, kam zavítal v sprievode ministra životného prostredia Jána Budaja.

Parlament zastavil skládkovanie stavebného odpadu

15.06.2022 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili reformu stavebného odpadu, ktorá pomôže životnému prostrediu, zvýši mieru recyklácie stavebných materiálov pred skončením na skládkach, podporí obehové hospodárstvo a ušetrí peniaze stavebníkov. Reforma je súčasťou novely zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia a je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR. Nové povinnosti recyklácie sa dotknú iba stavieb nad 300 m2 zastavanej plochy, bežné rekonštrukcie domov to neovplyvní. Reformu schválilo 80 poslancov parlamentu, účinnosť nadobudne 30. júna 2022.

Reakcia MŽP na odovzdanie petície za záchranu rieky Slaná

14.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR víta iniciatívu občanov, ktorým nie je osud rieky Slaná ľahostajný. Podpora verejnosti opätovne poukazuje na pochybenia banských úradov. Minister Ján Budaj považuje odovzdanú petíciu za záchranu rieky Slaná s vyše 11-tisíc podpismi za prejav občianskej angažovanosti a odhodlania chrániť životné prostredie Gemera. Vyjadrenia politických predstaviteľov strany Aliancia, že zodpovednosť za banské priestory má prevziať rezort životného prostredia, nie sú opodstatnené. Sú totiž v rozpore s kompetenčným zákonom.

Zosúvajúci sa svah pri Banskej Štiavnici je minulosťou

10.06.2022 Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana navštívil obec Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica, ktorá vo februári minulého roka vyhlásila mimoriadnu situáciu kvôli zosuvu svahu nad miestnou komunikáciou. Vďaka štátnej dotácii a účinným zabezpečovacím záchranným prácam dnes svah neohrozuje životy a majetok ľudí. Sanácia svahu je výsledkom úspešnej spolupráce štátnych inštitúcií a miestnej samosprávy.

Vláda schválila nový Akčný plán pre mokrade na roky 2022 – 2024

08.06.2022 Vládny kabinet dnes schválil správu o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2019-2021 a návrh nového plánu na roky 2022-2024, ktorú predložil minister životného prostredia SR Ján Budaj. Táto úloha vyplýva z Ramsarského dohovoru na ochranu mokradí, ku ktorému Slovenská republika pristúpila v roku 1990.

Stavebné odpady sa už smú recyklovať, preto sa poplatky za skládkovanie stavebných odpadov postupne zvýšia

08.06.2022 Vládny kabinet dnes schválil nariadenie vlády, ktoré podporí recykláciu stavebných odpadov a znevýhodní skládkovanie. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj a je jedným z kľúčových opatrení reformy stavebného odpadu a tiež Plánu obnovy a odolnosti SR. Právna úprava nadobudne účinnosť 1. júla 2022 a nadväzuje na zmenu legislatívy, vďaka ktorej sa môže stavebný odpad využívať pri výstavbe nových stavieb.

Minister Budaj navštívil švédsky národný park Tyresta a inštitúcie z oblasti recyklácie vo Švédsku

07.06.2022 Minister životného prostredia Ján Budaj prijal pozvanie riaditeľa Národného parku Tyresta Jonasa Ekstranda, aby spoločne aj s veľvyslankyňou Slovenska vo Švédsku Martinou Balunovou prediskutovali možnosti rozvoja národného parku, mäkkého turizmu, starostlivosti o chránené zvieratá a spravovanie bezzásahových území. Šéf envirorezortu si pozrel možnosti recyklácie vody vo výskumno-vývojovom centre IVL a Čistiarni odpadových vôd Henriksdal. O spôsobe recyklácie textilného odpadu a jeho ďalšieho využitia, minister hovoril so zástupcom spoločnosti Renewcell.

Svetový deň životného prostredia si pripomíname už 50 rokov

03.06.2022 „Je len jedna Zem“ - presne pod týmto heslom sa od 5. do 16. júna 1972 konala vo švédskom Štokholme prvá konferencia OSN o životnom prostredí. Konferencia upriamila pozornosť svetovej verejnosti na potrebu riešenia problémov životného prostredia. Účastnícke krajiny vôbec po prvý raz deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a dohodli sa na založení programu OSN pre životné prostredie – UNEP. Významné výročie prelomovej konferencie si pripomenie aj Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a jeho rezortné organizácie, ktoré pri tejto príležitosti pripravili pre verejnosť viacero podujatí. Počas nedele bude zároveň bezplatné vstupné pre všetkých návštevníkov Národnej ZOO v Bojniciach, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici.

Diplomatické stretnutia ministra Jána Budaja na Štokholm+50

03.06.2022 Medzinárodná environmentálna konferencia o udržateľnom rozvoji v Štokholme je priestorom na spoločné rozhodnutia, výmenu skúseností a lepšiu budúcnosť života na zdravej planéte. Na tomto výročnom stretnutí vystúpilo 137 predstaviteľov štátov vrátane ministra Jána Budaja, ktorý prezentoval Slovenskú republiku. Ten mal popritom bilaterálne rokovania s predstaviteľmi viacerých štátov, konkrétne s ministrom Kene, v ktorej je hlavné sídlo OSN Programu pre životné prostredie (UNEP). MinisterJán Budaj je viceprezident byra pre prípravu Environmentálneho zasadnutia OSN (UNEA 6) Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Okrem toho sa stretol s ministrom životného prostredia Estónska Erkim Savisaarom. Témou diskusie bol LULUCF (Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo) a politika lesného hospodárstva v oboch štátoch. Ministerské rokovania prebehli aj s Českou republikou zastúpenou ministerkou Annou Hubáčkovou, ktoré sa týkali českého predsedníctva v Rade EÚ, ktoré sa začne 1. júla 2022.

Minister Budaj vyzval autority OSN, aby sa postavili proti poškodzovaniu životného prostredia na Ukrajine

02.06.2022 Svetoví lídri sa stretli vo švédskom Štokholme na medzinárodnej environmentálnej konferencii, aby si pripomenuli polstoročie založenia Programu OSN pre životné prostredie (UNEP). Minister životného prostredia Ján Budaj vystúpil na konferencii s apelom na všetkých predstaviteľov štátov, aby postavili agendu ochrany životného prostredia na popredné miesta naprieč všetkými politikami a hľadali prírode blízke riešenia všade tam, kde to je možné.

NA CESTE K UHLÍKOVEJ NEUTRALITE: PODKLADY POZÍCIE SLOVENSKA K BALÍKU FIT FOR 55

02.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripravilo analytickú štúdiu pre ostatné rezorty k balíku Fit for 55. Analýza vychádza z podkladovej štúdie, prípravu ktorej viedol Inštitút environmentálnej politiky a pracovali na nej kolektívne viaceré analytické jednotky a inštitúcie štátnej správy. Len na základe kvalitných odborných analytických podkladov založených na dátach môže vláda Slovenskej republiky zaujať zodpovedné stanovisko k opatreniam balíka Fit for 55.

Minister Budaj sa zúčastní prestížneho samitu o udržateľnom rozvoji

02.06.2022 Predstavitelia štátov z celého sveta sa stretávajú vo švédskom Štokholme na Konferencii OSN o udržateľnom rozvoji. Slovenskú republiku na medzinárodnom environmentálnom stretnutí „Štokholm+50: zdravá planéta pre prosperitu všetkých – naša zodpovednosť, naša príležitosť“ zastupuje minister životného prostredia Ján Budaj. Konferencia sa uskutoční v dňoch 2. a 3. júna 2022 a jej cieľom je zvyšovať spoločné úsilie štátov v boji s klimatickou krízou, znovu definovať hodnotové reťazce a vzťah k prírode, ale tiež podporovať udržateľnú výrobu a spotrebu. Minister Budaj prichádza do Štokholmu s cieľom uskutočniť medzinárodné stretnutia a nadviazať diplomatické vzťahy.

Koncepcia vodnej politiky reaguje na výzvy vodného hospodárstva

01.06.2022 Po Vodnom pláne Slovenska na roky 2022 až 2027 vláda dnes schválila aj Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Ide o druhý kľúčový dokument v oblasti starostlivosti o vodu, ktorej vypracovanie vyplynulo z programového vyhlásenia vlády. Materiál je výsledkom 1,5 ročnej práce Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) spolu s odborníkmi z dotknutých rezortov, zástupcov vedecko-výskumných pracovísk, zástupcov priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, samospráv a mimovládnych organizácií.

Banské úrady podcenili svoju zákonnú povinnosť. Rieku Slaná znečistili práve banské vody

01.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam Ministerstva hospodárstva SR a štátneho podniku Rudné bane. Nielenže MŽP SR nemá zákonnú možnosť vstúpiť do banských priestorov, ale ani jeho podriadené organizácie nemajú vybavenie, oprávnenie, či odborníkov, ktorí by takúto aktivitu mohli vykonávať, alebo ju riadiť. Odborníci na dobývacie priestory a predchádzanie havarijných situácií v nich pôsobia v štátnej banskej správe, jeho záchranných zložkách a v štátnom podniku Rudné bane.