hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ján Budaj: Účinne chrániť pralesy je našou prioritou a povinnosťou

Ministrovi životného prostredia sa podarilo úspešne uzavrieť historicky najväčšiu hromadnú pripomienku k ochrane Morského oka

Maximálna právna záruka pre verejnosť, že lokalita Morského oka nebude slúžiť na developerské zámery a zostane prístupná nadšencom turistiky a potulkami prírodou vo vzácnej lokalite karpatských bukových lesov, ako prírodného dedičstva UNESCO. To je najdôležitejší výsledok rokovania ministra životného prostredia Jána Budaja s aktivistami z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK k hromadnej pripomienke vyhlásiť prírodnú rezerváciu Vihorlatský prales. Najprísnejšia zóna v lokalite Morského oka sa rozšíri o takmer 21 hektárov.

„Som presvedčený, že ochranu prírody musíme stavať na otvorenom vládnutí a na zodpovednosti voči hodnotám, ktoré chceme chrániť. Prvým príkladom takéhoto prístupu je pre mňa ochrana vzácneho územia v rámci lokality UNESCO, navrhovanej prírodnej rezervácie Vihorlatský prales, ktorej súčasťou by mala byť aj lokalita Morské oko,“ uviedol minister.

Podľa slov Jána Budaja, ukončenie procesu vyhlásenia tejto rezervácie si vyžadovalo prehodnotiť pôvodný návrh, ktorý vyvolal protesty. „Pozreli sme sa znovu, aj s aktivistami lesoochranárskeho zoskupenia, na detaily návrhu a urobili sme kroky, ktoré zabránia riziku, že by sa v lokalite mohli zjaviť nejaké chaty, alebo nevhodné komerčné zariadenia. Ďakujem verejnosti aj ochranárom za ich záujem o osud Morského oka a celej rezervácie. Nebolo to márne,“ ukončil minister.

Na základe výsledku rokovania, by jedna z najväčších navrhovaných rezervácií Slovenska mala mať v najprísnejšej zóne takmer 1574 ha, čo je rozšírenie oproti pôvodnému návrhu envirorezortu o 21 ha, z čoho je 12,6 ha vodná plocha. Zóna B, kde má platiť 4. stupeň ochrany, bude na rozlohe bezmála 587 ha. Celková výmera navrhovanej rezervácie, ktorá zabezpečení právnu ochranu jedného z komponentov slovenskej časti lokality svetového dedičstva UNESCO, ostáva nezmenená, a teda približne 2161 ha.

Otvorené ešte nateraz zostávajú niektoré otázky zámeny pozemkov. Aj tu šéf envirorezortu prisľúbil, že bude hľadať prienik k spokojnosti všetkých strán.