hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Investície z Plánu obnovy a reforma národných parkov umožnia rozvoj regiónu Polonín

 

Povinnosťou zodpovednej vlády je ponúknuť regiónu alternatívu. Reforma národných parkov podporená investíciami aj z Plánu obnovy a odolnosti, môže zásadne prispieť k riešeniu regionálnych problémov v okrese Snina, ktorými sú prevažne klesajúca zamestnanosť, vyľudňovanie či nedostatok vody na území Polonín. Okrem adaptácie na zmenu klímy, budú reformované národné parky schopné výrazne prispieť k rozvoju vidieka a využitiu regionálneho kultúrneho a prírodného bohatstva. Dnes o projektoch, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti v Národnom parku Poloniny, diskutoval predseda vlády SR Eduard Heger, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.

Transformácia Národného parku Poloniny má ukázať cestu, ktorou by sa mali vybrať všetky národné parky Slovenska. Dnes najmenej navštevovaný národný park Slovenska má potenciál práve v oblasti mäkkého turizmu. Stretáva sa tu kultúrne a prírodné bohatstvo zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Nastavenie podmienok použitia finančných prostriedkov v Národnom parku Poloniny na ekonomický rozvoj regiónu je kľúčovou fázou realizácie investičných projektov, do ktorej je nevyhnutné zapojiť dotknuté samosprávy a organizácie. „Vláda podporuje volanie regiónu o pomoc pri rozvoji. Na Slovensku máme možnosť vybudovať ekonomicky sebestačné regióny, čomu napomôže aj reforma národných parkov a presvedčil som sa, že Národný park Poloniny je takýmto príkladom. Udržateľný rozvoj regiónu potrebuje alternatívu k lesnému hospodáreniu, mladá a uvedomelá generácia si vie zabezpečiť udržateľnú budúcnosť aj v atraktívnom a prírode blízkom turizme či ekologickom poľnohospodárstve, tak ako všade inde vo svete. Oceňujem bezprecedentné memorandum ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva k reforme národných parkov, ktoré predstavuje odborný a vyvážený kompromis a špecificky pre región Polonín garantuje udržanie zamestnanosti a rozvoj Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š. p.“, zdôraznil premiér Eduard Heger.

Do výberu podporených činností a investícií v rámci rozvojových projektov budú zapojení všetci miestni aktéri formou účasti v riadiacej a výberovej komisii. Práve tento model je prelomovým prístupom k rozhodovaniu, kedy región o financiách rozhoduje sám. Nulté zasadnutie predstaviteľov regiónu Národného parku Poloniny je ukážkou toho, ako po prijatí navrhovanej novely zákona o ochrane prírody a krajiny budú fungovať rady národných parkov po celom Slovensku. Na rozvojové projekty pre NP Poloniny a NP Muránska planina má ísť viac ako 16 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti v rámci opatrení na adaptáciu regiónov na zmenu klímy.Ak zvládneme transformáciu takých regiónov, ako sú Poloniny či Muránska Planina bude to dôkazom toho, že sme možnosť využili správne. Názor miestnych obyvateľov je pre nás smerodajný,“ konštatuje generálna riaditeľka Lívia Vašáková.

Starina je dôležitý vodárenský zdroj, ktorý zásobuje pitnou vodou podstatnú časť východného Slovenska. Na to, aby sa zachovala jeho kvalita a dostupnosť priamo súvisí s dobrým stavom lesov v národnom parku. Tie musia plniť svoju vodozádržnú funkciu. „Zmena v prístupe ku krajine je nevyhnutná a mimoriadne potrebná, a to najmä vo vzťahu k vode ako strategickej surovine. Jedine reformovaný národný park Poloniny dokáže aj dostatočne zabezpečiť všetky svoje funkcie – sociálnu, vodozádržnú, prírodnú a ekonomickú,“ uzavrel štátny tajomník Michal Kiča.