hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Prvý zákon o krajinnom plánovaní získal podporu vlády.

ilustračný obrázok

Minister životného prostredia Ján Budaj po dlhom úsilí predložil na rokovanie vlády SR historicky prvý zákon o krajinnom plánovaní. Pomôže pripravovať Slovensko na negatívny dopad klimatickej zmeny, ale aj zachovaniu jej prirodzeného rázu. Krajinný plán bude podkladom pre územné plány miest a obcí. Reforma krajinného plánovania je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti SR.

Územné plánovanie sa na Slovensku doteraz zanedbávalo, dôsledkom čoho sme na mnohých lokalitách boli svedkami nekoncepčnej urbanizácie, ktorá prehliadala verejný záujem. Výstavba brala do úvahy v prvom rade developerské záujmy, ktoré sledovali vlastný prospech. „Odstrašujúcim príkladom zlyhania štátnych inštitúcií a miestnej samosprávy v  rámci územného plánovania sa stala Demänovská dolina, kde je v dôsledku masívnej a neriadenej výstavby ohrozená podstata Národného parku Nízke Tatry, ohrozené sú jaskyne aj zdroje vody. Do krajiny sa vtesnalo viac funkcií, ako unesie,“ zdôraznil minister Budaj.

Návrh zákona o krajinnom plánovaní počíta s využitím odborných dokumentov – tzv. krajinných plánov, ktoré budú záväzným podkladom pre spracovanie územných plánov miest a obcí. Využívanie a rozvoj územia tak dostane jasné dáta, zohľadňujúce obmedzenia a riziká (povodňové, zosuvné riziká, ochrana prírodných prvkov, ochrana pamiatok a pod.). Schválenie návrhu zákona o krajinnom plánovaní bude dôležitým míľnikom Plánu obnovy a odolnosti SR a naplní aj naše staršie záväzky, napr. vytvoriť integrovaný manažment krajiny v súlade s Dohovorom o krajine Rady Európy, ratifikovaným Slovenskom už v auguste 2005.

Návrh zákona o krajinnom plánovaní v kocke

Autor fotografie: Jaroslav Koštál