hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Poslanci parlamentu schválili prelomovú zmenu prístupu k fungovaniu riek na Slovensku

ilustračný obrázok

Slovenská republika bude podporovať prinavracanie prirodzenej podoby riek na svojom území. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady SR (NR SR), ktorí dnes 86 hlasmi odobrili novelu zákona o vodách. Tá reaguje na potrebu obnovovania prirodzeného fungovania riečnych tokov a stále extrémnejších prejavov klimatických zmien, ktoré prispievajú k výskytu čoraz výraznejších hydrologických extrémov v podobe sucha či povodní. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) víta schválenie poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa zmení prístup k fungovaniu riek na Slovensku.

Vodné toky bývali na Slovensku v minulosti často umelo napriamované a prirodzené korytá riek vybetónované. Tieto opatrenia mali urýchliť odtok vody z územia a zabrániť tak vzniku povodní. Umelé zásahy však výrazne obmedzili vodozádržnú funkciu riek, vďaka čomu sa z okolitej krajiny začala vytrácať voda.

Podľa štátneho tajomníka MŽP SR Michala Kiču ide o prelomovú zmenu, ktorá prispeje k adaptácii na podmienky klimatickej krízy. „V minulom roku Slovensko čelilo bezprecedentnému suchu. Prognózy klimatológov ukazujú, že tento rok môže byť situácia ešte horšia. Rýchle odtekanie vody z územia situácii nijako nepomáha. Riešením je práve oslobodzovanie našich riek spod vplyvu umelých zásahov, vďaka ktorému sa voda vráti späť do krajiny,“ podotkol Kiča.

Zmeny obsiahnuté v novele majú prispieť k znižovaniu výskytu sucha alebo povodní, obnove a rozvoju biodiverzity, zvýšeniu vodozádržnej kapacity krajiny, podpore samočistiacej schopnosti tokov či adaptácii krajiny na očakávané negatívne dôsledky zmeny klímy. Novela má zároveň ambíciu upraviť a zjednodušiť niektoré postupy týkajúce sa prípravy, povoľovania a vykonávania revitalizačných opatrení na vodných tokoch. Revitalizácie vodných tokov budú prospešné pre schopnosť riek a riečnej krajiny poskytovať ekosystémové služby, vrátane rybárstva.

Novela zákona je v súlade s programovým vyhlásením vlády, Koncepciou vodnej politiky SR, Vodným plánom Slovenska aj Stratégiou EÚ pre biodiverzitu do roku 2030. Tá Slovensko zaväzuje do roku 2030 revitalizovať najmenej 25-tisíc kilometrov voľne tečúcich riek prostredníctvom odstránenia bariér a revitalizácií tokov tak, aby vodné útvary dosahovali aspoň dobrý ekologický stav.

Foto: Ing. Tomáš Olšovský, PhD. riaditeľ Správy CHKO Záhorie