hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort zintenzívňuje spoluprácu s odbormi životného prostredia na okresných úradoch

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zorganizovalo dvojdňovú pracovnú poradu vedúcich zamestnancov rezortu s vedúcimi pracovníkmi odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch. Envirorezort tak nadviazal na podobné stretnutie z novembra minulého roka. Cieľom pracovných porád je zintenzívnenie vzájomnej spolupráce, predstavenie noviniek z dielne ministerstva aj vzájomná diskusia o situáciách, s ktorými sa okresné úrady stretávajú v praxi. Počas dvoch dní sa účastníci zaoberali novinkami, zmenami a legislatívou v oblasti odpadového, vodného a obehového hospodárstva, zmeny klímy, ochrany ovzdušia, environmentálnych záťaží a ochrany prírody.

Okresné úrady predstavujú „predĺženú ruku“ envirorezortu v regiónoch. Pre dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia je preto veľmi dôležitá spolupráca orgánov ochrany životného prostredia na všetkých úrovniach. Práve vzájomné porady preto vytvárajú priestor pre zlepšovanie vzájomnej koordinácie a zintenzívňovanie diskusie a výmeny informácií a skúseností.

Medzi rozoberanými témami porady boli zmeny, ktoré súvisia so zákonom o nakladaní so stavebným odpadom a aj novinky, týkajúce sa legislatívy v rámci obehového hospodárstva, či nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý dáva práve okresným úradom väčšie kompetencie. Envirorezort tiež oznámil navýšenie kapacít okresných úradov o 30 miest, ktoré presadil pri schvaľovaní zákona o ochrane ovzdušia. Okresné úrady tak budú môcť od samosprávnych krajov vyžadovať prípravu regionálneho programu na zníženie znečistenia ovzdušia a od obcí vypracovanie miestneho plánu za rovnakým účelom.

Porady sa zúčastnili vedúci odborov starostlivosti o životné prostredie z okresných úradov na celom Slovensku. MŽP SR na nej reprezentovali štátni tajomníci Juraj Smatana a Michal Kiča, generálna tajomníčka služobného úradu Daša Turbová a generálni riaditelia odborných sekcií a riaditelia odborov. Nechýbali ani zástupcovia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Ministerstva vnútra SR, do gescie tohto ministerstva okresné úrady patria.