hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort posilní záchranné stanice

ilustračný obrázok

V posledných rokoch prudko vzrástol počet rehabilitovaných živočíchov , čo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) hodnotí pozitívne, no rozvoj siete zariadení na záchranu zranených chránených živočíchov bol zanedbávaný minimálne posledných 15 rokov. Riešením súčasnej poddimenzovanej situácie záchranných zariadení je jednoznačne posilnenie personálnych kapacít.

Ministerstvo životného prostredia SR preto iniciovalo stretnutie so svojou podriadenou organizáciou, Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), ktorá túto činnosť vykonáva v spolupráci so Správami národných parkov prostredníctvom prevádzkovania sústavy 26 záchranných zariadení. Cieľom MŽP je zlepšiť fungovanie týchto zariadení a nájsť potrebné finančné prostriedky na rozvoj a modernizáciu chovných a rehabilitačných staníc na Slovensku.

Chovným a rehabilitačným staniciam pomôže ŠOP SR novými externými zamestnancami. Ich pracovnou náplňou bude zabezpečenie starostlivosti o hendikepované chránené druhy živočíchov. Minister životného prostredia Ján Budaj dodal: „Mne osobne veľmi záleží na záchranných staniciach. Zriaďujú ich nadšení, častokrát veľmi kvalifikovaní ľudia, ktorí poskytujú prvú pomoc a záchranu chráneným zvieratám. Urobím všetko preto, aby peniaze pre ne boli.

Ako uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „ŠOP SR nedávno v spolupráci s externými záchrannými zariadeniami vypracovala Koncepciu rozvoja s cieľom zefektívnenia fungovania týchto zariadení. Koncepcia počíta s ich personálnym posilnením.“ Aktuálne budú z interných chovných a rehabilitačných staníc ŠOP SR personálne posilnené zariadenia v správach CHKO Záhorie, Male Karpaty, Biele Karpaty, Ponitrie ako aj Dunajské Luhy.

Záchranné stanice na Slovensku potrebujú modernizáciu a príležitosť na rozvoj. Aktívne problémy s poddimenzovaním a pofinancovaním sú dedičstvom predošlých vlád, ktoré záchrane zranených zvierat nevenovali pozornosť. MŽP v spolupráci so ŠOP SR hľadajú možnosti rozvoja a modernizácie záchranných staníc, napríklad s využitím envirofondu.