hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Debaty o budúcnosti národných parkov pokračujú v Turčianskej kotline

ilustračný obrázok

Odborné diskusie pod gesciou ministerstiev životného prostredia a pôdohospodárstva o premene národných parkov na životaschopné organizácie po vzore moderných parkov Európy pokračujú v Malej a Veľkej Fatre. V budove Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne sa dnes stretli zástupcovia oboch ministerstiev, poslanci Národnej rady SR (NRSR) – podpredseda NRSR Milan Laurenčík, Jaromír Šíbl spolu s Máriou Šofranko. Predstavitelia miestnych lesníckych organizácií, samospráv a súkromných vlastníkov lesov. V utorok 27. júla budú pokračovať debaty o NP Veľká Fatra na Mestskom úrade vo Vrútkach.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pozorne počúva názory aktérov v regiónoch a vníma miestnych lesníkov a zamestnancov ako kľúčových partnerov pre úspešné zvládnutie reformy ochrany prírody. Podľa slov Juraja Smatanu, štátneho tajomníka MŽP, sú diskusné fóra do zavedenia platnosti novej legislatívy ideálnym priestorom, kde je dôležité miestnym aktérom vysvetľovať dôležitosť a význam jednotnej správy národných parkov. „Zároveň ich informujeme o možnostiach rozvoja daného regiónu a zbierame cenné poznatky, postrehy či problémy, na ktoré sa treba zamerať od miestnych znalcov z regiónu,“ zdôraznil Smatana.

Regióny navštevujú hneď dve ministerstvá a poslanci zároveň – Ministerstvo životného prostredia SR s Ministerstvom pôdohospodárstva SR: „Je to po dlhej dobe, ako sa v regiónoch stretávame spoločne s regionálnymi zástupcami. Zdieľame rovnaké úsilie a to je spoločne dosiahnuť jeden cieľ“ zdôraznil štátny tajomník Michal Kiča. K tomu cieľu majú dopomôcť aj neštátni majitelia lesov a práve tí sú nevyhnutým partnerom pri nastavení presných podmienok transformácie národných parkov s územiami, kde neštátni vlastníci lesov majú svoje pozemky: „Zámerom intenzívnych rokovaní je vysvetliť, že každé územie je špecifické a preto si zaslúži patričnú pozornosť“ upozorňuje štátny tajomník Juraj Smatana. Do debaty v NP Malá Fatra sa zapojili starostovia obcí, zástupcovia Lesov SR a neštátni vlastníci lesných pozemkov. Štátny tajomník Michal Kiča sa v krátkosti prihovoril zhromaždeným zástupcom neštátnych vlastníkov a všetkých ich následne pozval na ďalšiu diskusiu v priestoroch budovy národného parku.

Treba zdôrazniť, že MŽP SR odmieta dezinformácie, že sa plánuje vyvlastňovanie pozemkov v súkromnom vlastníctve. Práve naopak, neštátnym vlastníkom bude zachovávané právo podieľať sa na rozhodovacom procese: „Ministerstvo životného prostredia pozvalo zástupcov neštátnych vlastníkov k intenzívnej diskusii ako zlepšiť nastavenia podpôr pre prírodu blízke obhospodarovanie lesov z Operačného programu Slovensko,“ dodal Kiča.

MŽP si od reformy národných parkov sľubuje adresnejšie a masívnejšie investície do prírode blízkych foriem obhospodarovania slovenských lesov. Dôležitou časťou transformácie národných parkov je aj nakladanie so samotným drevom, ktoré bude vykonávané prírode blízkym spôsobom. Podľa slov druhého štátneho tajomníka MŽP Michala Kiču, netreba hľadieť na záujmy jedného rezortu, ale Slovenska ako celku.