hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Škody spôsobené povodňami v druhej polovici minulého roka presiahli sumu 1,2 milióna eur

ilustračný obrázok

Od začiatku júla do konca decembra 2022 povodne na Slovensku zasiahli celkovo štyri samosprávne kraje - Prešovský, Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj. Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2022, ktorú na dnešnom rokovaní vláda vzala na vedomie. Celková čiastka škôd, spôsobených povodňami v 2. polroku minulého roka, dosiahla 1 245 000 eur. Až 1,2 milióna eur z tejto sumy pritom tvorili škody na majetku štátu. Škody na majetku obcí dosiahli sumu 45-tisíc eur.

Najviac zasiahnuté povodňami bol Sabinov, Žilina a Tvrdošín. Stupne povodňovej aktivity sa v danom termíne vyhlásili v 24 oblastiach. 24-krát bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity a 13-krát III. stupeň povodňovej aktivity. Najčastejšie išlo o oblasti v čiastkových povodiach riek Bodrog, Hornád, Váh a Ipeľ.

V rámci spomenutého obdobia najvýraznejší výskyt povodní zaznamenali meteorológovia Slovenského hydrometeorologického ústavu v decembri. Počet dní s vyhlásením akéhokoľvek stupňa povodňovej aktivity dosiahol číslo 22.

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pod vedením ministra Jána Budaja presadzuje nový prístup k vodnej politike krajiny, ktorého cieľom je aj zlepšenie prevencie pred povodňami. Vláda počas minulého roka schválila dva kľúčové dokumenty z dielne MŽP SR - Koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 a Vodný plán Slovenska na roky 2022 až 2027. Oba dokumenty obsahujú kľúčové opatrenia pre rovnomernejšie rozdelenie vody v čase a priestore, ktoré je nápomocné pri predchádzaní prípadným škodám.

Jedným z kľúčových opatrení na predchádzanie takýmto škodám je revitalizácia vodných tokov. V polovici februára schválila Národná rada SR novelu zákona o vodách, ktorá zjednoduší niektoré postupy povoľovania a vykonávania revitalizačných opatrení na vodných tokoch. Novela zákona prináša aj zmeny, ktoré zvýšia vodozádržnú kapacitu krajiny, čo pomôže rozvoju biodiverzity.

Ilustračná fotografia: TASR