hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Konferencia „Čistejšie ovzdušie v našich mestách a obciach – Ako na to?“

ilustračný obrázok

Zlepšenie kvality ovzdušia v mestách a obciach prostredníctvom používania environmentálne šetrnejších metód vykurovania a úspor energie. To bola hlavnou témou konferencia, ktorú organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) spoločne s partnermi projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia v dňoch 29. – 30. marca 2023.

Konferencia bola určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Práve im ponúklo podujatie priestor na diskusiu a vzájomné zdieľanie skúseností. Dôležitou úlohou je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívne využívať legislatívne a ekonomické nástroje.

Vykurovanie tuhým palivom je hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami a benzo(a)pyrénom v mestách a obciach na Slovensku. Niektoré domácnosti v snahe získať teplo a šetriť náklady na palivo, spaľujú nekvalitné palivo, mokré alebo nedostatočne vysušené drevo, uhlie či dokonca domový odpad. Tým sa zvyšuje množstvo emisií, predovšetkým jemných prachových častíc PM₁₀ a PM₂,₅, benzo(a)pyrénu, či iných znečisťujúcich látok karcinogénneho charakteru.

Dlhodobé vystavenie obyvateľov takémuto znečisteniu môže spôsobiť závažné zdravotné problémy, pričom ohrozené sú najmä citlivé skupiny obyvateľstva (deti, tehotné ženy, seniori a chronicky chorí ľudia). Emisie môžu byť príčinou mnohých, najmä respiračných ochorení, kardiovaskulárnych ochorení, či dokonca rakoviny. Emisie z vykurovania domácností sa na celkových ročných emisiách PM₂,₅ podieľajú približne 80 % a podiel z celkových emisií benzo(a)pyrénu je približne 70 %.

MŽP SR sa zameriava na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku, a práve preto intenzívne pracovalo na novej legislatíve, ktorá bola nedávno schválená. Nový zákon o ochrane ovzdušia rozširuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji proti znečisťovaniu ovzdušia. Jednou z nových kompetencií obcí je možnosť zakázať alebo obmedziť činnosti, ktoré prispievajú k zhoršeniu kvality ovzdušia, či už ide o malé zdroje znečisťovania ovzdušia alebo iné aktivity na ich území. Tieto nariadenia majú všeobecnú platnosť.

Počas konferencie boli prezentované témy, ktoré zahŕňali súčasné výzvy v oblasti kvality ovzdušia, informácie týkajúce sa nového zákona o ochrane ovzdušia, nové finančné schémy na implementáciu opatrení, udržateľná energia a teplo pre všetkých, opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v mestách a obciach a ďalšie témy. Bližšie informácie, výstupy a prezentácie z konferencie sú dostupné na tomto odkaze