hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Dodatok k Plánu obnovy a odolnosti SR je šanca pre Slovensko na urýchlené zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií

ilustračný obrázok

Doplnenie novej kapitoly REPowerEU do Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) ponúka Slovensku obrovskú príležitosť na zníženie závislosti od fosílnych palív z Ruska a tiež na urýchlené zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Aktualizáciu Plánu obnovy a odolnosti SR schvália dnes vláda SR.

Zmena prahových hodnôt v prípade geotermálnych vrtov menšie vrty oslobodí od EIA a väčším skráti proces povoľovania takmer o rok. Kým v súčasnosti každý geotermálny vrt do hĺbky 500m podlieha tzv. zisťovaciemu konaniu a nad 500m automaticky plnému posúdeniu vplyvov na životné prostredie, podľa návrhu geotermálne vrty nebudú automaticky podliehať procesu EIA. Do 300 m nebude potrebné žiadne konanie a nad 300m sa zrealizuje iba zisťovacie konanie. Len v prípade environmentálne rizikových hlbokých vrtov sa vypracuje aj plné hodnotenie vplyvov na životné prostredie. Predpokladaná dĺžka procesu EIA napríklad pre geotermálny vrt, hlboký 2500 m, bude cca 3 mesiace.

Situácia v prípade veterných parkov je zložitejšia. Najväčšou prekážkou pri využívaní tohto zdroja je súlad s územnými plánmi a výkup pozemkov. Envirorezort za hlavnú príčinu skutočnosti, že za posledných devätnásť rokov u nás nepribudla ani jedna veterná elektráreň, považuje fakt, že od roku 2013 do roku 2021 bolo prakticky nemožné pripojiť veternú elektráreň do elektrizačnej sústavy. Limit inštalovaného výkonu pre jednotlivé zdroje energie určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) na základe návrhu Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy (SEPS). MŽP SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR vytvorí minimálne 2 lokality, vhodné na výrobu veternej energie (tzv. „go-to“ zóny), ktoré štát pripraví pre umiestnenie až 30-40 turbín. V rámci procesu schvaľovania go-to zón sa vypracuje aj posúdenie environmentálnej prijateľnosti (napríklad vhodnosť z hľadiska vplyvu na krajinný ráz, hluk, vibrácie, či vtáctvo). Následne štát ponúkne tieto lokality investorom veterných parkov s tým, že už nebude potrebné realizovať žiadne hodnotenie zo zákona o EIA. Týmto krokom sa povolenie veterných turbín skráti o 2 až 3 roky.

V súčasnosti plnému posúdeniu vplyvov na životné prostredia podlieha každá veterná elektráreň, po novom sa budú povinne posudzovať iba veterné elektrárne s výkonom vyšším ako 1 MW. V prípade inštalácie veterných turbín s výkonom od 0,1 do 1 MW bude potrebné iba zisťovacie konanie.

 

Veľkosť Súčasný stav (EIA) Navrhovaný stav (EIA)
Geotermálna energia Geotermálny vrt do 300m 3 mesiace 0 mesiacov (nepodlieha EIA)
Geotermálny vrt od 300 do 500m 3 mesiace 3 mesiace (zisťovacie konanie)
Geotermálny vrt nad 500 12- 20 mesiacov 3 mesiace (zisťovacie konanie)
Veterná energia Do 0,1 MW 24-36 mesiacov 0 mesiacov (nepodlieha EIA)
Od 0,1 MW do 1 MW 24-36 mesiacov 3 mesiace
Viac ako 1 MW 24-36 mesiacov 8 mesiacov (povinné hodnotenie)
Go-to zóny - 0 mesiacov