hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Mokrade a biodiverzita - podujatie pre školy

Mokrade poskytujú vodu, potravu, úkryt a miesto pre rozmnožovanie mnohým druhom organizmov. Žiadny druh nežije izolovane, ale je spojený množstvom väzieb s inými druhmi tohto ekosystému. Vytvára sa tak zložitá sieť vzájomných vzťahov. Zánik čo len jedného významného druhu môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie celého systému.
A je ťažké predpovedať, čo sa stane v prípade, keď do tohto krehkého ekosystému necitlivo zasiahne človek ...

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši podujatie pre základné a stredné školy pod názvom Mokrade a biodiverzita. Podujatie sa bude konať dňa 6. februára 2020 v hodinových intervaloch od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch múzea na Ul. Školskej 4.
V rámci podujatia žiaci a študenti získajú formou prednášky a tvorivej mini dielne mnohé zaujímavé a podnetné informácie o význame mokradí pre človeka z hľadiska zachovania biodiverzity na Zemi. Cieľom je rozšíriť poznatky o tomto nenahraditeľnom ekosystéme, o jeho funkciách a podporiť tak snahy na jeho ochranu už u našej mladej generácie, lebo chrániť môžeme len to, čo poznáme.

Deň Mokradí