hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Akademická obec podporuje reformu národných parkov

ilustračný obrázok

Blížiacim sa prerokovaním novely zákona o ochrane prírody a krajiny v parlamente čoraz viac inštitúcií vyjadruje svoj názor k plánovanej reforme národných parkov. Kým akademická a vedecká obec stojí na strane Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) a transformácie, združenia najmä neštátnych vlastníkov lesov odmietajú akúkoľvek zmenu v manažmente národných parkov.
Zástupcovia Slovenskej akadémie vied (SAV) aj Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sú presvedčení, že navrhovaná reforma národných parkov a presun štátnych pozemkov prispeje k zlepšeniu ochrany prírody na Slovensku.
SAV vo svojom stanovisku uvádza, že premyslené plánovanie na všetkých úrovniach vyžadujú aj prebiehajúce klimatické zmeny. Vízia národných parkov riadených jediným ministerstvom, ktoré presadzuje a dohliada na medzinárodné štandardy, aké majú národné parky spĺňať, je nevyhnutným predpokladom efektívnej ochrany prírody a zmierňovania negatívnych trendov, ktorých sme svedkami.
TUZVO zastáva názor, že legislatívna zmena môže zastaviť degradáciu prírodného prostredia a zamedziť ďalšej straty nenahraditeľných hodnôt. Univerzita považuje vyčlenenie jadrových bezzásadových zón ako aj právnu subjektivitu národných parkov za kľúčový predpoklad pre ich dobré fungovanie. Fakt, že pozemky na území národných parkov spravujú organizácie zamerané na hospodársku činnosť je podľa univerzity v rozpore s poslaním ochrany prírody.