hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Enviro dni naprieč Slovenskom učia deti ekologickému správaniu

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Slovenskej republiky László Sólymos pokračuje v popularizácii environmentálnej výchovy naprieč Slovenskom. Po Svidníku, Košiciach, Dunajskej Strede, Bratislave, Komárne, Rimavskej Sobote a Rožňave hostili uplynulý víkend Enviro dni 2019 mestá Bardejov, Žiar nad Hronom a Martin. Podujatia, ktoré hravou formou učia deti k väčšej zodpovednosti voči prírode a celkovo k planéte ohrozenej zmenou klímy, prilákali zhruba dvetisíc návštevníkov. 

„Každý jeden z nás môže prispieť k zlepšeniu stavu našej planéty. A to najmä tým, že si začneme viac všímať svoje okolie a správať sa zodpovedne. A tu je dôležitá osveta a envirovzdelávanie, ktoré sú zmyslom našich Enviro dní organizovaných po slovenských mestách,“ povedal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

Práve environmentálne vzdelávanie je podstatou aktuálnych podujatí, ktoré po celom Slovensku organizuje ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia. Program podujatí sa niesol v znamení rôznych súťaží, atrakcií a kreatívnych envirodielní pre deti. Mladí hostia si tiež mohli užiť environmentálne predstavenie Tárajka a Popletajky, ktoré hravou formou upriamilo pozornosť na to, že byť úctivý k životnému prostrediu je hračka.

„Verím, že počas Enviro dní sa nám podarilo vštepiť deťom správne environmentálne návyky, ktoré budú rozvíjať neskôr v dospelosti,“ doplnil šéf envirorezortu, ktorý sa na podujatiach osobne zúčastnil.

Prvé Enviro dni organizoval envirorezort na jar tohto roka vo Svidníku, pokračovali v Košiciach, Dunajskej Strede, Bratislave, Komárne, Rimavskej Sobote a v Rožňave. Keďže všade prilákali množstvo detí a rodičov, ministerstvo sa rozhodlo pripraviť na jeseň ďalšie – v Bardejove, v Žiari nad Hronom a v Martine.