hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nové povinnosti pre držiteľov vzácnej korytnačky hviezdicovej

V prírode je ohrozeným druhom najmä kvôli strate biotopu a medzinárodnému obchodu. Vyznačuje sa dlhovekosťou a jedinečnými kresbami na pancieri. Reč je o korytnačke hviezdicovej – Geochelone elegans, ktorej podmienky chovu a obchodovania sprísňuje Európska komisia v zmysle záverov prijatých na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín - CITES.

V praxi to znamená, že držiteľom korytnačky hviezdicovej vzniknú nové povinnosti v oblasti vedenia evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ. Približne od polovice decembra 2019 do polovice marca 2020 musia všetci jej držitelia zosúladiť vedenie evidencie s novou právnou úpravou a požiadať príslušný okresný úrad podľa miesta držby o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha alebo ministerstvo životného prostredia o vydanie výnimky zo zákazu komerčných činností. Držiteľ si môže vybrať medzi preukazom a výnimkou v závislosti od toho, ako plánuje s exemplárom nakladať.

Na účely vydania preukazu o pôvode alebo výnimky zo zákazu komerčných činností musí byť živý exemplár druhu Geochelone elegans nezameniteľne označený formou mikročipu (prípadne iným vhodným nezameniteľným označením). Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovej stránke MŽP SR: http://www.minzp.sk/oblasti/ochrana-prirody-krajiny/obchodovanie-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/.