hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Lex Žitný ostrov napomáha k účinnejšej ochrane vody

Pre obce nachádzajúce sa v blízkosti najväčšej zásobárne pitnej vody v strednej Európe je na ochranu a účinnejšie využívanie vôd určených vyše 100 miliónov eur

Koncom roka 2017 bol vo viacerých obciach na južnom Slovensku zaznamenaný výskyt pesticídu v pitnej vode. Ministerstvo životného prostredia SR preto bezprostredne iniciovalo vznik historicky prvého zákona na ochranu najvzácnejších zásobární vody v chránených vodohospodárskych oblastiach. Sprísnilo sankcie, zvýšilo informovanosť obyvateľov a jasne určilo čo možno a čo nemožno v chránených vodohospodárskych oblastiach vykonávať. Zároveň sa venovalo aj podpore projektom na ochranu vody.

„Vďaka Lex Žitný ostrov sme dnes schopní účinnejšie chrániť zdroje pitnej vody. Pretože na jednom mieste stanovuje jasné pravidlá, čo vo vodohospodárskych oblastiach možno a čo nemožno robiť,“ uviedol dnes podpredseda vlády a šéf envirorezortu László Sólymos.

Lex Žitný ostrov zakazuje výstavbu priemyselných zdrojov, v ktorých sa vyrábajú alebo používajú znečisťujúce látky. Zamedzuje budovaniu spracovateľských zariadení na uhynuté zvieratá či skládok na nebezpečný odpad. Zakázaná je aj ťažba nevyhradených nerastov – vrátane štrku - povrchovým spôsobom. Nová legislatíva zároveň zvyšuje informovanosť verejnosti - obce majú povinnosť informovať kedykoľvek bude kvalita pitnej vody predstavovať riziko. Úrady verejného zdravotníctva zas majú poskytovať informácie o prekročení limitov vo vodách a zelený rezort každý rok zverejňuje komplexnú správu o kvalite vôd na Žitnom ostrove.

Slovensko má čo dobiehať aj pri budovaní kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Pretože práve odpadové vody sú významným rizikom pre zásoby podzemnej vody porovnateľným s agrochémiou. „Preto sme z Environmentálneho fondu podporili za posledné 4 roky len v troch okresoch zasahujúcich do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov 58 projektov na ochranu a využívanie vody za viac ako 34 miliónov eur,“ uviedol Sólymos. Pre porovnanie, v období medzi rokmi 2013 až 2016 bolo z Environmentálneho fondu podporených 16 projektov na ochranu vody v širšom regióne Žitného ostrova za 4 milióny eur.

Ilustračný príklad predstavuje napríklad cca 10 miliónov eur z Envirofondu, ktoré smerovali na projekt kanalizácie pre združenie obcí Vydrany-Veľké Blahovo.

Podpora samosprávam išla aj zo zdrojov Operačného programu Kvality životného prostredia, vďaka čomu sa v okresoch Žitného ostrova realizujú 2 náročné investičné projekty za viac ako 23 miliónov eur.

Som rád, že po rokoch nezáujmu sa dostávajú prostriedky na ochranu vôd aj na Žitný ostrov. Vďaka tomu budujeme čistiareň odpadových vôd v našej obci. Vďaka tomu sa znižuje riziko znehodnotenia podzemných vôd,“ Ladislav Balódi, starosta obce Vydrany.

Ministerstvo v podpore naďalej pokračuje. V súčasnosti je otvorená výzva za 28,5 miliónov eur pre obce do 2000 obyvateľov v chránených vodohospodárskych oblastiach. Finančné prostriedky v rámci tejto výzvy je možné čerpať na výstavbu, resp. dobudovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd.

Taktiež v rámci Environmentálneho fondu je už vyhlásená výzva pre menšie obce a mestá, ktoré sa môžu uchádzať o dotáciu na budovanie kanalizačnej a vodovodnej siete. Maximálna výška dotácie je 5 miliónov eur.