hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Granty EHP a Nórska podporia slovenské projekty v boji proti zmene klímy

Ministerstvo životného prostredia SR ako Správca programu SK-Klíma financovaného z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórska 2014 – 2021 vyhlasuje výzvy, ktoré sú určené pre slovenské mestá nad 15-tisíc obyvateľov. Cieľom je vypracovať akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na území miest a realizácia konkrétnych opatrení.

Oprávnená výška grantu je v rozmedzí 500-tisíc až 1 mil. 400-tisíc eur. Oprávnení žiadatelia môžu využiť aj možnosť spolupracovať so subjektami z prispievateľských krajín pri príprave a realizácii projektov, a tým podporiť rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a prispievateľskými štátmi.

Uzávierka oboch výziev je 31. januára 2020. Znenie výziev je zverejnené na webovom sídle Správcu programu: https://www.minzp.sk/fondy/eea/vyzvy/vyzvy-2.html.