hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort spúšťa kontroly dodržiavania legislatívy v oblasti ochrany prírody

Na pokyn ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa začali začiatkom februára historicky najväčšie kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny. Jednotlivé úkony priamo súvisia so stavom riešenia podnetov doručovaných na jednotlivé krajské úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie v nadväznosti na Program záchrany hlucháňa hôrneho. Kľúčový dokument na ochranu tohto ikonického druhu slovenských lesov schválil envirorezort na jar minulého roka.

Po zosumarizovaní a vyhodnotení zaslaných podkladov vykoná ministerstvo v tejto veci podrobnú kontrolu na vybraných okresných úradoch. „Máme podozrenia, že okresné úrady nepostupujú podľa usmernení Štátnej ochrany prírody SR a ministerstva, preto je nevyhnutné ochranu prírody na Slovensku riešiť systematicky a plošne. A to aj robíme,“ vyhlásil minulý týždeň minister životného prostredia László Sólymos.

O overení a zhodnotení dodržiavania zákona o ochrane prírody už boli listom envirorezortu informované okresné úrady na Slovensku. V prípade potvrdenia subjektívnych pochybení nie je vylúčené ani vyvodenie právnej zodpovednosti. Teda rezort bude požadovať od rezortu vnútra voči zamestnancom okresných úradov, odborov starostlivosti o životné prostredie aj disciplinárne konanie. Konkrétne od prijatia programu záchrany hlucháňa hôrneho uplynulo viac ako trištvrte roka. A podľa vedenia eviroorezortu je to dostatočný časový priestor, aby sa program prostredníctvom okresných úradov pretavil do konkrétnych krokov.

Ministerstvo za posledného dva a pol roka dobieha pri ochrane prírody množstvo zameškaných krokov. Viaceré konkrétne výsledky sú už na stole. Od roku 2017 vláda schválila 13 programov starostlivosti o chránené vtáčie územia. V prvom polroku tohto roku poputuje na vládu ďalších 5, pričom 4 programy starostlivosti sa týkajú práve hlucháňa. V roku 2018 boli vypracované programy záchrany hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka a sokola červenonohého. Programy starostlivosti a programy záchrany predstavujú konkrétne opatrenia „šité na mieru“ pre konkrétny druh alebo územie. Konkrétne od prijatia programu záchrany hlucháňa hôrneho uplynulo viac ako pol roka.

Kľúčovým plošným riešením ako posilniť aspekt ochrany prírody predstavuje novela zákona o ochrane prírody. Tá je nateraz v legislatívnom procese – koncom roka skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Odborníci rezortu aktuálne vznesené pripomienky vyhodnocujú a naďalej sa snažia presvedčiť partnerov o tom, aký význam má zaistiť účinnú ochranu najcennejších oblastí Slovenska.