hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Zelený vzdelávací fond sa envirorezortu osvedčil, minister Sólymos ohlásil druhý ročník

Minister životného prostredia László Sólymos sa dnes v Trsticiach zúčastnil projektu "Dajme škôlke zelenú", ktorý vznikol vďaka financiám zo Zeleného vzdelávacieho fondu. Envirorezort súčasne už v pondelok spustí druhé kolo podpory neziskových organizácií.

„Myšlienka Zeleného vzdelávacieho fondu je jednoduchá - prepojiť súkromný, štátny a neziskový sektor, aby sme spoločne zvýšili úroveň environmentálnej výchovy na Slovensku. Úspech prvého ročníka nám dokazuje, že sme sa vybrali správnou cestou,“ uviedol minister Sólymos v Trsticiach, kde sa nachádza jeden z podporených projektov .

Neformálnu envirovýchovu a vzdelávanie pre udržateľný rozvoj považuje rezort za kľúčové, keďže pomáhajú budovať environmentálne povedomie a vedú ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi človekom a  životným prostredím. Ide o  rozvíjanie a  najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Konkrétne cieľom projektu „Dajme škôlke zelenú“ v Trsticiach je prehĺbiť vzťah detí k prírode napríklad vybudovaním náučnej záhradky, alebo pravidelnými návštevami lesa.

Partnermi prvého kola Zeleného vzdelávacieho fondu boli spoločnosti CRH, Velux, Slovnaft, Slovalco a Nadácia VÚB a jedna súkromná osoba – pani Eulália Štefanová. Podporených bolo 25 projektov, pričom celková výška podpory predstavovala 142-tisíc eur.

„Druhý ročník spúšťame od pondelka 15. októbra a predkladanie projektov bude možné až do 15. januára 2019,,“ ukončil minister Sólymos s tým, že už teraz svoju podporu vyjadrili spoločnosti spoločnosti CRH, Velux, Slovnaft, Slovalco, Nadácia EPH., Strabag, U.S. STEEL a, Taipejská reprezentačná kancelária, pričom v súčasnosti zvažujú podporu i ďalšie spoločnosti. Celková alokácia sa predpokladá vo výške takmer 200-tisíc eur.

V novom ročníku rezort zároveň znižuje administratívnu náročnosť pri podávaní žiadostí o podporu zo Zeleného vzdelávacieho fondu.

Podporované témy, aktivity a cieľové skupiny:

Témy:

  1. Voda pre udržateľný rozvoj
  2. Zelené a inteligentné sídla a prechod na obehové hospodárstvo
  3. Predchádzanie a zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy
  4. Zlepšenie kvality ovzdušia 
  5. Čistá mobilita
  6. Zdravé a udržateľné budovy

Aktivity a cieľové skupiny:

  1. Výchovno-vzdelávacie projekty pre deti a  mládež
  2. Výchovno-vzdelávacie projekty celoživotného vzdelávania, pre dospelých a odbornú verejnosť
  3. Výchovno-vzdelávacie aktivity pre koordinátorov environmentálnej výchovy a iných pedagogických pracovníkov

Oznámenie o podpore v rámci druhého ročníka je zverejnené na webovej stránke: www.zelenyvzdelavacifond.sk. Bližšie informácie poskytneme záujemcom o podporu poskytneme na zvf@sazp.sk alebo telefónnom čísle 048/43 74 177 a 048/ 43 74- 185.