hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Minister Sólymos v Katoviciach: Ciele Parížskej dohody nedosiahneme bez kompromisov

Minulý týždeň sa v poľských Katoviciach začala 24. konferencia o zmene klímy, známa aj ako COP 24. Jej hlavným cieľom je, aby ambiciózne a novátorské prístupy Parížskej dohody boli pretransformované do podrobných pravidiel. Slovenskú delegáciu na konferencii vedie podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

„Heslom konferencie je ˋMeníme sa spoločne (changing together)ˋ čo znamená, že všetci spoločne musíme nájsť kompromisné riešenia, aby sme dosiahli ciele stanovené v Parížskej dohode,“ uviedol minister Sólymos s tým, že naším cieľom je prijať také pravidlá, ktoré umožnia všetkým krajinám znižovať emisie skleníkových plynov.

Samostatnou témou v Katoviciach sú peniaze, keďže treba rozhodnúť kto ich poskytne krajinám, ktoré nemajú kapacity na potrebné investície, nielen k znižovaniu emisií, ale aj na adaptovanie sa na dôsledky zmeny klímy. Ako však minister dodáva, kľúčové je aj zapojenie firiem.

„Globálne ciele Parížskej dohody budú dosiahnuté iba vtedy, ak sa nová úroveň politických ambícii vlád zosúladí s rovnakou mierou angažovanosti a odhodlanosti od svetových korporátnych a finančných spoločností,“ dodal minister Sólymos. 

Prijaté pravidlá podľa jeho slov tiež musia ustanoviť reportovacie povinnosti tak, aby sme mali dostatočné údaje a aby sme vedeli, či sa nám darí plniť ciele dohody, alebo potrebujeme niečo zmeniť. Prvé globálne hodnotenie (global stocktake) sa má udiať v roku 2023.