hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/025248/Val

Dňa 20.05.2020 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet organizácie ochrany prírody, t.j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Varín, ktorý bol doručený na základe ohlásenia náhodných ťažieb zo dňa 05.05.2020, 13.05.2020 a 14.05.2020, ktorých obhospodarovateľom je MEERKS, a.s., Košice, v nasledovnom rozsahu:
 

JPRL – 727a_1
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 113 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra


JPRL – 738
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 10 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 799_1
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 110 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 799_1
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 105 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 799_3
Drevina – JD
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 80 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 801
Drevina – SC
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 75 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 802_1
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 70 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 812c
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 85 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 815_1
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 25 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 821_1
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 15 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 823_1
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 20 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra


JPRL – 841a
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 60 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 871b_1
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 120 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 871b_1
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 128 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 871b_1
Drevina – JD
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 50 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 872_1
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 120 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra


JPRL – 872_1
Drevina – BK
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 10 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 910a
Drevina – SM
Škodlivý činiteľ – LS
Objem NŤ – 100 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

JPRL – 910a
Drevina – JD
Škodlivý činiteľ – VT
Objem NŤ – 15 m3
Stupeň ochrany prírody – 3
CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 


Podľa § 14 ods. 7 zákona, orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydal predbežné opatrenie, ktorým sa zabezpečí účel predmetného konania v zákonnom stanovenej lehote.