hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP3-2020/022249/Val

Dňa 17.04.2020 prijal Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody) podnet organizácie ochrany prírody, t.j. Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len „organizácia ochrany prírody“) na začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Varín, ktorý bol doručený na základe ohlásenia náhodnej ťažby zo dňa 03.04.2020, ktorých obhospodarovateľom je Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Varín, v nasledovnom rozsahu:


JPRL – 1338

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – LS

Objem NŤ – 180 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 1339b_1

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 50 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 1344a

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 20 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

 

JPRL – 1344b_1

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 90 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 

JPRL – 1348c

Drevina – SM

Škodlivý činiteľ – VT

Objem NŤ – 15 m3

Stupeň ochrany prírody – 3

CHVÚ013 Malá Fatra, SKUEV0252 Malá Fatra

 


Podľa § 14 ods. 7 zákona, orgán ochrany prírody súčasne s oznámením o začatí konania vydal predbežné opatrenie, ktorým sa zabezpečí účel predmetného konania v zákonnom stanovenej lehote.