hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/063841-Kub

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s odstránením následkov škôd v lesoch zasahujúcich do prístupovej nespevnenej cesty v PR Veľký Polom

Žiadateľ: LESY SR, š. p., OZ Sever, Nám . M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina