hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/035065/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s vykonaním lichenologického výskumu v Západných Tatrách. Žiadateľ: Alexandra Smolková, Masarykova Univerzita v Brne, Kamenice 753/5, 625 00 Brno.