hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/032983/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na výrub drevín v území kde platí 4. stupeň územnej ochrany, v prietočnom profile rieky Váh. Žiadateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie horného Váhu, OZ, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.