hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/032736/Buk

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s výrubom 6 ks drevín v prietočnom profile rieky Revúca

Žiadateľ: SVP š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok.