hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/022619/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností, a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s realizáciou stavby "Rozšírenie Zjazdových tratí č. 1 Pretekárska a č. 7 Majstrovská, a prepojenie Zjazdových tratí č. 1 Pretekárska a č. 3 Spravodlivá (lokalita Luková)" v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Tatry mountain resorts a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš.