hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/021064/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona 543/2002/Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. v súvislosti ošetrením chránených stromov  "S22 Duby pred budovou detskej ambulancie" v Istebnom.

Žiadateľ: Obec Istebné, Istebné č. 142, 027 53 Istebné