hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2023/013185/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na vykonávanie banskej činnosti podľa Plánu likvidácie lomu v dobývacom priestore Liptovské Kľačany. Žiadateľ: Kameňolomy Liptovské Kľačany, s.r.o., Za mostom 1011/43, 031 04 Liptovský Mikuláš.