hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/054380/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2021/008198-005/Drn zo dňa 30.4.2021, ktorým bola povolená výnimka zo zakázaných činností uvedených v § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v k. ú. Žiar. Žiadateľ: Telovýchovná jednota Družba Smrečany - Žiar, 032 05 Smrečany.