hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/046352/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s riešením geologickej úlohy "Monitorovanie zosuvných deformácií". Žiadateľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica.