hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/045496/Buk

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2. písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v súvislosti s rekonštrukciou existujúcej a vybudovaním novej lesnej cesty LC Oravská Polhora, lokalite Ľudmovka, porast 263a.

Žiadateľ: Združenie bývalých urbarialistov obce Sihelné, pozemkové spoločenstvo, Sihelné 205, 029 46 Sihelné.