hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/044850/Bra

Žiadosť o súhlas na výrub stromov - smrekov, v počte 8 ks, v k. ú. Súľov - Hradná, na parcele KN - C č. 1142/21.

Žiadateľ: Jaroslav Kepus, B. S. Timravy 10, 010 08 Žilina