hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/038628/Buk

Žiadosť o vydanie povolenia zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. na  spracovanie kalamitnej ťažby spôsobenej podkôrnym hmyzom, vetrom a snehom v NPR Roháčske plesá.

Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska dedina, Zemianska dedina č. 5, 027 43 Nižná