hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/038084/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2, § 6 ods. 5, § 47 a podľa § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s realizáciou stavby "Rekreačné domy" v k. ú. Liptovská Štiavnica. Žiadateľ: PharmDr. Magdaléna Príbelská, Kysucká 3, 903 01 Senec.