hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/036959/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade v zmysle § 6 ods. 5 Zák. č. 543/2002 Z.z., k stavbe "Novostavba DSS Dolný Hričov SO 01 až SO 13, parc. č. 610/2, 1088/4,5, 1091/14, 15, 16, 21, 1092/4,15,16, 1097/11, k.ú. Dolný Hričov"

Žiadateľ: Dream Life, s. r. o., Mojš, 010 01 Mojš, v zastúpení GRAMATA Services, s.r.o., Hurbanova 347/2, 010 01 Žilina