hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/036260/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., na realizáciu dočasnej približovacej linky na parcelách KN-C č. 1397, 1398/1, 1512/1, v JPRL č. 420b, v k. ú. Vyšná Boca, kde platí 2 stupeň územnej ochrany. Žiadateľ: Spolok bývalých urbárnikov pozemkové spoločenstvo Vyšná Boca, 032 34 Vyšná Boca č. 73.