hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/036137/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s nakrúcaním filmu v jaskyniach v k. ú. Malužiná a k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: REGION LIPTOV, OOCR, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.