hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/032999/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s vjazdom a státím motorového vozidla, pohybom mimo turistického chodníka a letom bezpilotným zariadením, za účelom monitoringu existujúcich a plánovaných elektrických zariadení, v území kde platí 2. až 5. stupeň ochrany prírody a krajiny. Žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.