hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/032853/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s rekonštrukciou existujúcej lesnej cesty v k. ú. Makov 

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., OZ Žilina, Nám. M. R. Štefánika 1, 011 45 Žilina