hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/032286/Kub

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činnosti podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s vykonávaním technických geologických prác v k. ú. Demänovská Dolina


Žiadateľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica