hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/024368/Bra

Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. (5) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vo veci: „Úprava ľavého brehu Tižinky v km 2,803 – 2,844“, od žiadateľa: Bc. Marek Kundrík, Dolná Tižina 43, 013 04 Dolná Tižina, v zastúpení PROMA INVEST, s.r.o., Kuzmányho 8428/20A, 010 01 Žilina