hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

OU-ZA-OSZP1-2022/023533/Buk

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v z.n.p., na organizovanie športovej bežeckej akcie " Behaj lesmi Veľká Fatra" - podľa § 13 ods.2 písm. k) , §13 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 2 písm. l) a n).

Žiadateľ: Asociácia športu pre radosť o.z., Nám 1. mája 1121/14, Piešťany